Generationer av barn har fötts och växt upp i Kvänum för att sen ta sin plats i samhället. Vare sig de har blivit kvar i hembygden eller flyttat någon annanstans har de Kvänum med sig i sin barndoms ryggsäck.

Skulptören Karl Chilcott har gjort konstverket Livets flöde som använder sig av bäcken som en metafor och med stenar i olika former och färger som material för att gestalta just livets flöde. Bäcken startar direkt framför skolan, där många barn i Kvänum börjat sin resa ut i livet. Sedan slingrar den sig tvärs över gräsmattan, mellan stora flyttblock och förbi en ”bro” som symboliseras med två traditionella enkla halvrunda stenmurar på var sin sida av ingångsvägen till skolan. Bäcken försvinner emellan två flyttblock vid sidan av platsen framför biblioteket.

Livets flöde är skapat med en naturlig ”stone flow” som består av hundratals huggna naturstenar av bohuslänsk granit. Stenarna skapar en enda levande kropp som rör sig framåt. Alla stenar hänger ihop, stödjer och puttar varandra framåt så som eleverna som någon gång gått i skolan har gjort och så som människorna i sitt lokala samhälle också gör.